Με πηδούσε ο γείτονας όσο μιλούσα με το γκόμενο στο τηλέφωνο